Öring - Freddy Persson

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:
längd:
fångstplats:Vegeå
metod:Spinnfiske
bete:Jigg
fångstdatum:1995-10-12
uppdaterad:2016-09-29 13:26:00