Svartmunnad smörbult - Freddy Persson

art:Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus)
vikt:
längd:
fångstplats:Röda Sten - Göteborg
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2015-10-15
uppdaterad: