Större kantnål - Freddy Persson

art:Större kantnål (Syngnathus acus)
vikt:
längd:
fångstplats:Videbergs Hamn
metod:Mete
bete:Pungräka
fångstdatum:2016-09-07
uppdaterad: