Sarv - Freddy Persson

art:Sarv (Rutilus aula)
vikt:
längd:
fångstplats:Nol
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2016-08-24
uppdaterad: