Karp - Freddy Persson

art:Karp (Cyprinus carpio)
vikt:
längd:
fångstplats:Svarttjärn
metod:Mete
bete:Majs
fångstdatum:2016-07-27
uppdaterad: