Bergskädda - Jonathan Alm

art:Bergskädda (Microstomus kitt)
vikt:300
längd:31
fångstplats:Öresund
metod:Bottenmete
bete:Borstmask
fångstdatum:
uppdaterad:2016-07-04 06:09:02